O zimním Slunovratu 21. 12. druidští zasvěcenci a příznivci oslavili setkání se vzkříšeným Sluncem a jeho energií po celé republice, a především na „Jeruzalémské linii“. Stejně jako kdysi, před tisíciletími i staletími druidští a svantovítští zasvěcenci dodávali sílu městu na prahu Všeho, i my – jejich dnešní následovníci – jsme se opět sešli na energetických místech síly po trase dlouhé tisíce kilometrů, vedoucích až na místo nejposvátnější pro český národ, dnešní kapli svatého Václava. Až z dalekého Orientu, od chrámové hory v Jeruzalémě, je vedena dálková ley linie, v 11. a 12. století vyznačená na místech síly křesťanskými rotundami. Každý rok vycházející slunovratové Slunce protáhlo za pomoci zasvěcenců svou energii Světla po zemi do Prahy, aby byla po městě roztažena místními liniemi a uložena pod vrchem delfína, mořské svině, jak se posvátné skále nad Prahou ve středověku říkalo. S letním Slunovratem pak byla se zapadajícím Sluncem zbylá energie z rezervoáru vytažena, doplněna jeho silou a rozeslána po silových liniích města a dál, do české země.

Kaple Božího hrobu Jeruzalém
Boží hrob – Jeruzalém

Karel IV.
Živé slunce se účastnilo i založení nejstarších českých svatyní na tomto skalnatém vrchu. Například bazilika svatého Jiří na ostrohu, kde stojí Pražský hrad, je svou osou zaměřena k východu slunce na svátek svatého Jiří, raně křesťanského symbolu geomanta, který svým kopím upravuje energii země. Astronomickou orientaci má právě katedrála svatého Víta, která stojí na místě starší románské baziliky a ještě před ní na pradávné ohňové svatyni Žiži, ve slovanské době zasvěcené Svantovítovi. Osa někdejší baziliky směřuje na východ slunce o letním Slunovratu, který se v té době slavil jako svátek Svantovíta, v raném křesťanství pak maskovaný jako den svatého Víta, Svanti Vita. Prvním, kdo způsobil tuto manipulaci, aby se římsko-křesťanský „vlk nažral a koza zůstala celá“, byl kníže Václav, pokračoval v tom jeho bratr Boleslav i další vědoucí panovníci jako Oldřich, Břetislav a nakonec i Karel IV. Je to další potvrzení pokračování přirozených „pohanských“ svátků Slunce v románské době. A Matyáš z Arassu, na příkaz císaře a krále Karla, natočil osu nové gotické katedrály na východ slunce v den zasvěcený Přemyslu Oráči. To je zase další doklad programu vysokého zasvěcence Karla IV., jak z Prahy vybudovat království nejen ve viditelném, hmotném světě Nového města a Karlštejna, ale také s pomocí neviditelných sil skrytých v kosmické orientaci, geomantii, numerologii i svatých ostatcích. Vědomě různými způsoby navazoval na keltsko-slovanskou přemyslovskou tradici – obřady na Vyšehradě i orientací nového hlavního kostela českého království (viz kniha Aladin – 2012 a dál, od strany 381).

21. 12. v 7,30 ráno jsme byli připraveni zúčastnit se dávného mysteria tolik důležitého pro energii Prahy a lepší život jejích obyvatel na pozicích po celé trase. Na českém území ve Znojmu (rotunda sv. Kateřiny), na Křemešníku (vrcholová skalka), Želiv (před klášterním kostelem), Praha (rotunda sv. Longina, kostel Nejsvětější Trojice, rotunda nalezení sv. Kříže, nábřeží u Lichtenštejnského paláce, Malostranská mostecká věž, kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta, kostel sv. Klimenta, Arbesovo náměstí – místo bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba.

Kranerova fontána v parku Národního probuzení

S ohlédnutím zpět nám to připomnělo jeden dávný seriál, jmenoval se Najdete nás na každém kilometru. Je to fascinující zážitek být jeden z desítek či lépe stovek bezejmenných zasvěcenců, přinášejících slunovratové Světlo do města s milionem obyvatel, být v proudu energie Vesmíru i Země… V Praze se pak ještě část druidů sešla na břehu Vltavy u Národního divadla v parku s krásným a výstižným jménem – národního probuzení. Zazpívali jsme si i druidskou „hymnu“ Země má s textem pana Svěráka a aktuálně složenou píseň paní Hany Fedory na melodii Pec nám spadla:

Na zimní Slunovrat vstává
Sluníčko nad Longinem.
Pojďme druidi, pozdravme ho,
Proveďme ho dnešním dnem.
Longin, pak svatá Trojice
A rotunda od Kříže,
To je Nové, Staré město,
Které slunce oblíže.
Přes Vltavu na Kampičku,
Karlův most a Pražský hrad,
Pojďme, druidi, veselme se,
Pojďme slunce přivítat.
Paprsky když Prahu zdraví
Od Longina až na Hrad,
Tak mu druidi zazpívají,
Vždyť je zimní Slunovrat!

Děkujeme jménem spolku KRUH21 všem druidům, kteří na sebe tuto odpovědnost přijali, zajistili si volno pro tento důležitý okamžik a 21. 12. 2017 se postavili na místa síly, aby pomohli svou bioenergií a mentální činností přivést do Prahy sluneční energii v tento významný den Země, a zaplnit tak energetický rezervoár pod Svantovítovou katedrálou.

Z dalších společných akcí pro českou zemi zásadního roku 2018 vás jménem spolku druidů ČR KRUH21 zveme 28. ledna na Imbolcovo-Hromnicovou Modlitbu za národ v katedrále svatého Víta, a 18. března při jarní rovnodennosti na aktivaci Novoměstského energetického kříže císaře a krále Karla IV. Nový ročník druidské školy začíná 27. dubna.

A 17. června se s vámi těšíme na setkání na největší druidské akci roku – před letním Slunovratem společně aktivujeme celý Pražský energetický Okruh a Spirálu až od Libomyšle. Speciálně tento termín si proto zarezervujte, je důležitý pro budoucnost této země a národa. 21. 6. pak v Praze proběhne aktivace letní slunovratové linie.

Z dalších akcí vás zveme na letní putování po liniích Okruhu kolem Prahy, od Mníšku pod Brdy až ke Kladnu ve dnech 4. 7. až 8. 7. a tradiční Pouť po stopách mistra a druida Vintíře (svatého Guntera) z bavorského Niederaltaichu šumavskými hvozdy a dál ku Praze ve dnech 4. 8. až 12. 8. Podzimní rovnodennost oslavíme opět energetickým setkáním v Brně a Praze 22. a 23. září. A pak už je tu zase zimní slunovrat 21. 12.

Pro naši zemi a její vývoj je zásadní rok 2018. Toto jsou hlavní akce spolku druidů ČR KRUH21, které snad přinesou této Zemi i jejím obyvatelům lepší budoucnost a na kterých se s vámi těšíme na setkání.

KRUH21

Kaple sv. Václava dveře Korunní komora
Svatováclavská kaple v katedrále sv. Víta

One thought on “Pro lepší budoucnost

 1. Co se děje po slunovratu ve svatováclavské kapli?
  Letošní rok jsem se znovu zúčastnil slunovratové práce druidů, vědomé účasti a spolupráce s energií východu slunce na linii z Jeruzaléma do Prahy.
  Až při přítomnosti na aktivní linii si člověk může uvědomit sílu proudu energie, která se uloží ve svatováclavské kapli. Kdo jste někdy byl při tom, jistě víte o čem je řeč.
  Po týdnu jsme se vydali na Modlitbu za národ konanou každý měsíc ve svatováclavské kapli. První co mě až ,,udeřilo” je síla energie v kapli.
  V minulosti jsem již měl možnost několikrát být v těchto prostorech delší dobu. Ale, až teď mě došlo, proč jsem vnímal každou návštěvu energeticky rozdílně.
  Poprvé to bylo v únoru a v druidské škole jsem vlastně začínal, to mě vstup do kaple přišel jako posvátný vstup do kamenného kruhu a jakoby do ,,hustého” prostoru, byl to až neskutečné, že je něco takové možné.
  Od té doby uplynul nějaký čas a do kaple jsem se dostal letos v srpnu na Modlitbu za národ, to již nebyl tak silný prostor.
  O měsíc později na sv. Václava po Modlitbě za národ, návratu relikvie ze Staré Boleslavy, Nešporech a Svaté mši energie prostoru kaple zesílila, byl to mimochodem velice silný prožitek 4 hodin v katedrále.
  O měsíc později 28. bylo vše slabší.
  A 28. 12., týden po slunovratu bylo jasné kdy a proč je kaple různě ,,nabitá” podlaha jakoby hřála a prostor se jakoby vlnil. Čeho jsem si všiml, byla mnohem větší účast lidí a hlavně dětí.
  Myslím, že tyto poznatky jsou zviditelněním toho, co druidi konají bez slavobrán a účasti médií. O to je to krásnější a volnější ,,práce”..? zábava..? radost…?
  Vždy když přecházím Karlům most nebo Karlovo náměstí jsem rád že jsem také ,,mohl být při tom”, že se něco mění a směřuje k tomu, k čemu vše toto bylo vybudováno ve vizi Karla IV. domnívám se, že mohu napsat z Boží vůle Českého krále.
  Dobrou a vědomou pouť Bytím v dalším roce vám všem. Jiří N.

Napsat komentář