Thovtova Mysteriní škola – 1. ročník
________________________________________
Thovtova Mysterijní škola je prvním projektem a jedním z hlavních kurzů, které Mysterijní škola pořádá. Thovt je egyptským Bohem magie, písma, moudrosti a poznání. Podle jedné z legend Thovt přinesl již více než před 12 500 lety znalosti z bájné Atlantidy na území dnešního Egypta. Znalosti, které tento atlantský zasvěcenec a kněz zachoval, pomohly jemu a skupině dalších knězů z Atlantidy založit zcela novou a prosperující civilizaci. Egyptská kultura, kterou dnes poznáváme, nemá žádné známky vývoje od jednodušší formy k formě složitější, jak tomu bývá u většiny jiných kultur. Egyptská kultura se jednoduše objevila a nacházela se rovnou na velmi vysoké úrovni rozvoje, což přidává atlantské verzi příběhu velmi reálný rozměr. Podle jednoho z prastarých učení se na naší planetě cyklicky střídají čtyři hlavní období – Satja-Yuga (Zlatý věk), Treta-Yuga (Stříbrný věk), Dvapara-Yuga (Bronzový věk) a Kali-Yuga (Železný věk). Naše planeta se v dnešní době nachází zhruba ve vrcholném bodě období Kali-Yugy, kdy jsou poměry energií Jin a Jang značně nevyvážené a to způsobuje pokles duchovního sebeuvědomění současného člověka na minimální hodnoty. Starověcí Egypťané často směřovali svoji pozornost k tzv. období Zep Tepi (Počátek času), toto období se dá přirovnat k období Zlatého věku, kdy na Zemi ještě vládli Bohové. Některé texty tvrdí, že právě těmito Bohy jsme kdysi byli my – lidé, ale tehdy bylo naše vědomí mnohem více ukotveno v naší duchovní podstatě. Lidstvo tehdy vedlo život v souladu s vesmírnými zákony a žilo v harmonii s naší planetou. Časy se přirozeně mění a cyklicky střídají, a proto i tomuto období přišel konec a kolektivní energie začaly směřovat k Železnému věku, ve kterém se právě nacházíme. Zákonitě i toto období momentálně přechází do závěrečné fáze a energie se začínají vracet zpátky do mnohem větší rovnováhy.
Procházíme momentálně určitým očistným procesem, který po nás lidech vyžaduje, abychom obrátili pozornost do našeho nitra a rozpomněli se na to, kým skutečně jsme. Každá opravdová duchovní nauka učí o tvůrčí podstatě člověka a právě k tomuto poznání a uvědomění vedeme studenty Thovtovy Mysterijní školy. Dnes je pro mnohé lidi výzvou uvědomit si tuto svoji podstatu a začít ji opravdu žít v našem “reálném” světě. Bůh Thovt se v dnešní době stává patronem mnoha lidí, kteří hledají Pravdu. Jeho učení nás inspiruje na naší cestě za poznáním sebe a podporuje nás ve všech krizových momentech našeho duchovního vývoje. Thovt patří mezi lunární božstva a proto nám na symbolické úrovni pomáhá projít nočními krajinami naší duše. Také nás učení tohoto zasvěcence vede k poznání mnohoúrovňovosti našeho vesmíru a ke schopnosti nazírat na opravdovou podstatu fenoménů.
Základní studium Thovtovy mysterijní školy se skládá ze dvou ročníků a každý ročník se skládá ze dvou semestrů. Semestr obsahuje čtyři stupně. Každý stupeň v sobě zahrnuje celý den výuky, praxe a náležitých zasvěcení (sobota nebo neděle 10:00 – 17:00). Obvykle jsou čtyři stupně rozloženy do čtyř po sobě jdoucích měsíců.
Vyučuje: Denis Cevan a případně další specializovaní (pozvaní) lektoři
________________________________________
Základní témata studia
• Mystéria starověkého Egypta a jiných významných kultur
• Egyptské mýty, jejich esoterický výklad a kontexty s jinými duchovními směry
• Hermetismus
• Základy posvátné Kabaly a duchovní práce se Stromem života
• Vysoká Magie a tvůrčí podstata Lidské bytosti
• Praktická Vysoká Magie v každodenním životě – rituály, magická imaginace, práce se záměrem a s pozorností, realizace vlastního potenciálu v naší realitě, ochrany a mnoho dalšího
• Vypojení z parazitických systému, které mohou ovlivňovat náš život; podstata fungování egregorů
• Nalezení vlastního vnitřního Průvodce a učitele, kontakt s duchovním světem bezprostředně skrze svoje nitro
• Lucidní snění a astrální cestování
• Řízené meditace, očistné a transformační techniky, cvičení
• Uvedení do bezprostředního kontaktu s vnitřním zdrojem poznání
• Duševní alchymie a transformace temných energií
• Podstata psychospirituální krize osobnosti (temná noc duše)
• Zasvěcení do 22 Mystérií boha Thovta
• Tajemství Tarotu, okultní symbolika, práce se symboly a archetypy
• Astrologie a její využití v Magii
• Posvátná geometrie
• Energetický systém člověka a systémy jeho harmonizace
• Holistická práce s člověkem (uzdravení na všech úrovních)
• Zasvěcení do některých systémů Reiki-Do a jejich praktikování (Usui Reiki, Seichem, Ra-Sheeba, Shambhala a další)
• Vědomá práce s Kundalini energií
• Uzemnění a práce se zemskými energiemi
• Pro zájemce cvičení jógy
• A mnoho jiného
Výše uvedená látka je podle obtížnosti rozložená do dvou ročníků. V prvním ročníku se zabýváme základy každého tématu, v druhém se již zabýváme pokročilým a hlubším studiem.

________________________________________
Termíny
Termíny prvního semestru prvního ročníku:
1. STUPEŇ
Praha – 30. 3. 2019 – 10:00 – 17:00
Brno – 31. 3. 2019 – 10:00 – 17:00
2. STUPEŇ
Praha – 27. 4. 2019 – 10:00 – 17:00
Brno – 28. 4. .2019 – 10:00 – 17:00
3. STUPEŇ
Praha – 25. 5. 2019 – 10:00 – 17:00
Brno – 26. 5. 2019 – 10:00 – 17:00
4. STUPEŇ
Praha – 29. 6. 2019 – 10:00 – 17:00
Brno – 30. 6. 2019 – 10:00 – 17:00
Pro postup do druhého semestru prochází student písemnou zkouškou a pohovorem.
Termíny druhého semestru prvního ročníku:
5. STUPEŇ
Praha – Září 2019 – přesný termín bude upřesněn
Brno – Září 2019 – přesný termín bude upřesněn
6. STUPEŇ
Praha – Říjen 2019 – přesný termín bude upřesněn
Brno – Říjen 2019 – přesný termín bude upřesněn
7. STUPEŇ
Praha – Listopad 2019 – přesný termín bude upřesněn
Brno – Listopad 2019 – přesný termín bude upřesněn
8. STUPEŇ
Praha – Prosinec 2019 – přesný termín bude upřesněn
Brno – Prosinec 2019 – přesný termín bude upřesněn
Termíny pro konání seminářů 2. semestru mohou být stanoveny na základě společné dohody všech zúčastněných.
Pro úspěšné absolvování 1. ročníku školy a získání certifikátu je povinná účast na všech stupních a splnění závěrečné písemné a ústní zkoušky.
Pokud se nebudete moci zúčastnit výuky v některém z termínů, budou vyhlášeny náhradní termíny anebo si kurz nahradíte s paralelní skupinou.
________________________________________
Místa konání
Praha – konkrétní adresa bude přihlášeným zaslána do e-mailu.
Brno – konkrétní adresa bude přihlášeným zaslána do e-mailu.
________________________________________
Cena
1500,- / den (stupeň)
Po celou dobu studia mohou studenti 1. ročníku Thovtovy Mysterijní školy využít slevu 20% na Individuální služby nabízené v rámci Mysterijní školy.
________________________________________
Ke studiu se můžete přihlásit na emailu info@mysterijniskola.cz
Po přihlášení obdržíte další informace.
________________________________________
Srdečně se těším na sdílení našich cest.
Vedoucí kurzu a lektor
Denis Cevan

https://www.mysterijniskola.cz/

 

Publikováno v Nezařazené
Datum
31.03.2019
Pořádá
Denis Cevan - www.mysterijniskola.cz