Zveme Vás všechny na první velkou celkovou aktivaci Plzeňského okruhu.

Budeme propojovat po obvodu jednotlivá místa okruhu a spojovat je s energetickým středem tohoto krajinného systému. Ten vznikl v hlavě jednoho druida a tvořili jsme ho s nadšením, láskou a pokorou    k Matce Zemi.  Jeho součástí jsou v loni nově postavené kamenné kruhy na Plzni-jihu. Jeden je na Hujábu u Chlumčan a druhý ve Vstiši u Dobřan. Na Plzni-severu je k Okruhu připojený velký kamenný kruh u Horní Bělé. Další dotační a rozvodné menhiry a kamenné řady se ještě  budou stavět. Na Plzeňský Okruh jsme letos v červnu připojily dálkové energetické linie z Irska, abychom ho posílili a on mohl plynule rozvádět energii do krajiny. Jednotlivé body okruhu jsou na zajímavých a energeticky silných přírodních místech. Je příjemné tam jen tak spočinout a načerpat energii, procítit spojeni se Zemí.
Být součástí takového projektu jako je aktivace Plzeňského okruhu je pro nás ctí a velkým životním zážitkem. Proto vás rádi přivítáme mezi námi a budeme ho s vámi s nadšením sdílet.
Sejdeme se 9.00-9,30 hodin ve Starém Plzenci na louce u řeky Úslavy vedle mostu.

Začátek je 9,30 hodin, předpokládané ukončení aktivace je 16,30 – 17 hodin. Na závěr se s těmi, kdo budou chtít, setkáme na středu okruhu na Čertově kazatelně v 17,30 . Budeme vzájemně sdílet své pocity a slavnostně aktivaci ukončíme.
S láskou a pokorou vaši Plzeňáci

 

https://mapy.cz/s/mugatekugo

parkoviště Starý Plzenec před mostem

 

Louka u řeky Úslavy
pod parkovištěm

 

Mapka plzeňského okruhu
Datum
22.09.2019