Aktivace Prahy 20. září 2020

Po zdařilé Slunovratové aktivaci Hraničních hor se opět vracíme do Prahy.
Srdečně zveme Vás – druidy, geomanty, příznivce krajinných energií i ostatní zájemce na další aktivaci energetických systémů.
Přichází čas na opětovné propojení všech pražských systémů do jedné sítě energetických linií. Již od pradávna město vznikalo na energetických bodech a liniích, v jejichž přítomnosti bylo lidem dobře. To je oblast dnešního Starého města, jehož základ tvoří takzvaný „staroměstský kříž“ vedoucí jednou linií od Longinovy rotundy ke Svatováclavské kapli v dnešní Svantovítově katedrále a v druhé linii od Klimentova kostela k Filipo-Jakubské rotundě na dnešním Smíchově. K tomu přibyl takzvaný „novoměstský kříž“ v době císaře, krále a zasvěcence Karla IV., na němž bylo vybudováno jeho Nové město pražské.

Novoměstské kříže

Když se Praha během posledních 120 let začala překotně rozrůstat, nové čtvrti již vznikaly na místech bez energie. Hrubým odhadem tři čtvrtiny obyvatel Prahy dnes žijí v prostorech, které jim nemohou dodat energii, kterou k zdravému životu potřebujeme. Před několika lety začali druidé pracovat na zlepšení situace a k tomu účelu byl vytvořen Pražský energetický Okruh s délkou 384 km jako dotační zdroj. Následně byl dálkovými liniemi propojen do středu Prahy, do místa, které připravil Karel IV. pro budoucnost města i království českého. Dalším krokem druidů bylo vytvoření energetické Spirály vedoucí městem a propojující nové části Prahy. Tato dotační energetická linie spojující celkem 65 energetických bodů,

Aktivace pro Prahu
Okruh a Spirála

přivádí do Prahy energii ze středních a západních Čech. Další dotační energetická linie zvaná Vintířova, vedoucí z bavorského Niederalteichu přes Rinchnach a Březník až na pražské hradiště Butovice a dál do centra Prahy. Do Prahy jsou již přivedeny dálkové linie až z Irska a jiných silových míst Evropy.
Podzimní rovnodennost je tradiční doba využití rovnováhy času dne a noci i harmonické energie Země, která se využívala k velkým rituálům. Tak i v letošním roce druidé využijí tento silový den k harmonizaci energie města Prahy, která je dálkovými liniemi propojena s řadou míst po celé České republice. Podzimní energetizací města je potřeba aktivovat na 100 energetických bodů. Zveme vás všechny, kterým záleží na naší budoucnosti, druidy, naše příznivce, kteří se s námi již několik let podílíte na zlepšování klimatu naší země a pomáháte přírodě, zveme i vás, kteří jste na takové aktivaci ještě nebyli, ale chcete pomoci sobě i dalším bytostem v lepším životě v této zemi v srdci Evropy.
Začátek setkání bude v 10 hodin na Divoké Šárce na Šestákově skále (viz https://mapy.cz/s/1JhYp)
Po úvodním povídání začneme energetickou meditací a budeme pokračovat dalšími vstupy až do chvíle, než se rozejdeme na pozice ve městě Praze a okolí. Obsazeny druidy budou i dálkové dotační linie, takže v brzkém odpoledni může proběhnout zásadně potřebné opětovné propojení  energetických systémů Prahy do jedné energetické sítě.

Již teď se můžete hlásit na jednotlivá stanoviště na info@druidi.cz

MÍSTA AKTIVACE – ORIENTAČNÍ ODKAZY NA MAPY
Šárka – sraziště  https://mapy.cz/s/jozerapuje
Gabrielka  https://mapy.cz/s/devejatafu
Šatovka (Šnečí skála)  https://mapy.cz/s/kogorofuku
Vyhlídka za plotem (Podbabské skály) https://mapy.cz/s/jufumamufe 
U Sedmíka (U tří bohyň)  https://mapy.cz/s/janutoceho
Velká Skála  https://mapy.cz/s/benokucobu
Srnkovka (u tenisu)  https://mapy.cz/s/dudohahoda
Hercovka  https://mapy.cz/s/kumusalema
Bulovka  https://mapy.cz/s/hufokureve
Korábka  https://mapy.cz/s/paserezafe
Rokytka  https://mapy.cz/s/fogoruhanu
Vlakovka  https://mapy.cz/s/parosotaga
Ulitka  https://mapy.cz/s/joponuveze
Vrbovka (Nákl. Nádraží Žižkov)  https://mapy.cz/s/fokuresore
Tisovka  https://mapy.cz/s/ladanukejo
Kubáňka  https://mapy.cz/s/kujuvebubu
Bohdalka  https://mapy.cz/s/fuzokanohu
Michelka  https://mapy.cz/s/hemuraneho
Školka https://mapy.cz/s/rezehekete
Pankrácka  https://mapy.cz/s/muvulajave
Kavka  https://mapy.cz/s/dubupogufe
Císařka (Ostrov)  https://mapy.cz/s/napafasara
Koulka  https://mapy.cz/s/dunabehapo
Pavěnka  https://mapy.cz/s/merurotasu
Andělka https://mapy.cz/s/cugukomusa
Portheimka  https://mapy.cz/s/helevovofo
Žofinka  https://mapy.cz/s/jelogomede
Karlovka https://mapy.cz/s/mepetasaju
Muzejka (Čelakovské sady)  https://mapy.cz/s/dovugukubu
Vinohradka (Náměstí míru)  https://mapy.cz/s/julapohofe
Kleovka  https://mapy.cz/s/belakosone
Botička  https://mapy.cz/s/hatenatafe
Fidlovačka  https://mapy.cz/s/fosugobepo
Bělka  https://mapy.cz/s/cozomonuva
Ostrčilka  https://mapy.cz/s/negedasezu
Lenoška  https://mapy.cz/s/nokadadoca
Žabka / Studnička  https://mapy.cz/s/cesetacupa
Apolinářka  https://mapy.cz/s/jodametuca
Legerka  https://mapy.cz/s/darozomepe
Jahůdka  https://mapy.cz/s/fakojukama
Jasmínka  https://mapy.cz/s/homusehaja
Folimanka  https://mapy.cz/s/cefakobehu
Vílenka / Vodoměrka  https://mapy.cz/s/dadabozefe
Fontánka  https://mapy.cz/s/kudutoveko
Bastionka  https://mapy.cz/s/gufefocesa
Korunka  https://mapy.cz/s/gegusecuve
Jasanka https://mapy.cz/s/kumalagota
Ztracenka  https://mapy.cz/s/jugajukoma
Boží tělo https://mapy.cz/s/pepapaguma
Hrad  https://mapy.cz/s/horanovevu
Rotunda sv. kříže  https://mapy.cz/s/gejukedeha
Longin  https://mapy.cz/s/mejegolage
Sv. Kliment  https://mapy.cz/s/covelocase
Sv. Filip a Jakub https://mapy.cz/s/fugokusatu
Boží tělo  https://mapy.cz/s/pepapaguma
Emauzy  https://mapy.cz/s/bekofuvule
Vyšehrad  https://mapy.cz/s/lozogureru
Apolinář  https://mapy.cz/s/govapajare
Kateřina  https://mapy.cz/s/fefududame
Trávníček  https://mapy.cz/s/bametajohu
Hradiště Nové Butovice  https://mapy.cz/s/helegupano
Libomyšl  https://mapy.cz/s/noradahoho
Kotýz Aksamitová brána  https://mapy.cz/s/fubetusoga
Dušníky  https://mapy.cz/s/lazatetaba
Tobolka  https://mapy.cz/s/lejusupome
Koda – křižovatka  https://mapy.cz/s/losomopune
PAPRSEK Svatý Pankrác  https://mapy.cz/s/monukuhaku
PAPRSEK Park Pankrác  https://mapy.cz/s/pajudujope
PAPRSEK Zelený Pruh  https://mapy.cz/s/nocozojase
PAPRSEK Velký Háj  https://mapy.cz/s/dohuketuru
PAPRSEK Kamýk  https://mapy.cz/s/nuvejesoru
PAPRSEK  V Lipinách  https://mapy.cz/s/fepodufaku
PAPRSEK Cholupice  https://mapy.cz/s/bonucesogo
PAPRSEK Dolní Břežany  https://mapy.cz/s/rabohemeho
Velké Přílepy  https://mapy.cz/s/godofajuma
Kozí Hřbety  https://mapy.cz/s/nudetuduga

Těšíme se na společné tvoření
KRUH21z.s.

Datum
20.09.2020