Aktivace Prahy 16. září

Po Aktivaci pražského Okruhu a jeho propojení do města Prahy o letním Slunovratu přichází čas na propojení všech pražských systémů do jedné sítě energetických linií. Již od pradávna město vznikalo na energetických bodech a liniích, v jejichž přítomnosti bylo lidem dobře. To je oblast dnešního Starého města, jehož základ tvoří takzvaný „staroměstský kříž“ vedoucí jednou linií od Longinovy rotundy ke Svatováclavské kapli v dnešní Svantovítově katedrále a v druhé linii od Klimentova kostela k Filipo-Jakubské rotundě na dnešním Smíchově. K tomu přibyl takzvaný „novoměstský kříž“ v době císaře, krále a zasvěcence Karla IV., na němž bylo vybudováno jeho Nové město pražské.

Když se Praha během posledních 120 let začala překotně rozrůstat, nové čtvrti již vznikaly na místech bez energie. Hrubým odhadem tři čtvrtiny obyvatel Prahy dnes žijí v prostorech, které jim nemohou dodat energii, kterou k zdravému životu potřebujeme. Před několika lety začali druidé pracovat na zlepšení situace a k tomu účelu byl vytvořen Pražský energetický Okruh s délkou 384 km jako dotační zdroj. Následně byl dálkovými liniemi propojen do středu Prahy, do místa, které připravil Karel IV. pro budoucnost města i království českého. Dalším krokem druidů bylo vytvoření energetické Spirály vedoucí městem a propojující nové části Prahy. Tato dotační energetická linie spojující celkem 65 energetických bodů, přivádí do Prahy energii ze středních a západních Čech. V této chvíli je dokončována další dotační energetická linie zvaná Vintířova, vedoucí z bavorského Niederalteichu přes Rinchnach a Březník až na pražské hradiště Butovice a dál do centra Prahy. Do Prahy jsou již přivedeny dálkové linie až z Irska a jiných silových míst Evropy. Blíže k energetickým místům Prahy a letošní Slunovratové Aktivaci zde: https://www.druidi.cz/aktivace-pro-prahu-2/

Podzimní rovnodennost je tradiční doba využití rovnováhy času dne a noci i harmonické energie Země, která se využívala k velkým rituálům. Tak i v letošním roce druidé využijí tento silový den k harmonizaci energie města Prahy, která je dálkovými liniemi propojena s řadou míst po celé České republice. Sami to nezvládneme, k podzimní energetizaci města je potřeba aktivovat na 150 energetických bodů. Zveme vás všechny, kterým záleží na naší budoucnosti, druidy, naše příznivce, kteří se s námi již několik let podílíte na zlepšování klimatu naší země a pomáháte přírodě, zveme i vás, kteří jste na takové aktivaci ještě nebyli, ale chcete pomoci sobě i dalším bytostem v lepším životě v této zemi v srdci Evropy.

Začátek setkání bude v 10 hodin v parku na Vyšehradě, srdci naší českomoravské země, na místě, kde na povrch vystupuje astrální tělo Matky Země, u třech sloupů-menhirů: https://en.mapy.cz/s/2ZbnR

Po úvodním povídání začneme energetickou meditací a budeme pokračovat dalšími vstupy až do chvíle, než se rozejdeme na pozice ve městě Praze. Z Vyšehradu je relativně blízko na všechna místa, která je potřeba ve městě aktivovat. Obsazeny druidy budou i dálkové dotační linie, takže v brzkém odpoledni může proběhnout něco úplně historicky nového a zásadně potřebného – propojení všech stávajících energetických systému Prahy do jedné energetické sítě.

Těšíme se na setkání v neděli 16.9.2018 v 10:00 na Vyšehradě u “Čertových sloupů”

KRUH21

PS: Informujeme druidskou veřejnost, zejména moravské příznivce, že aktivace Brněnského okruhu plánovaná na 15.09.2018 se přesouvá na jaro 2019. O přesném termínu budeme informovat.

 

Datum
16.09.2018