Aktivace Novoměstského energetického kříže

Letošní jarní rovnodennost se v Praze nese v duchu velkého geomanta a druida, císaře a krále Karla IV. Setkáním na Karlově, u kostela a kláštera jím založeným, vzdáme hold jeho energetickým plánům pro budoucnost Prahy a zemí koruny české. Karel IV. se vždy řídil energetickými, astrologickými i numerologickými zákonitostmi doslova při všem zásadním, co během svého života dělal, jak je dobře známo a uznávají to i historici. Také jeden pro něj z nejvýznamnějších magických předmětů – Longinovo kopí neboli Kopí osudu – dal na české území přivézt právě 21. 3. 1350. Na Karlově před kostelem P. Marie a Karla Velikého se letos scházíme už před jarní rovnodenností v neděli 18. března ve 14 hodin. Naše setkání využijeme i k seznámení s blízkými body energetické Spirály, zdaleka přivádějící energii k oživení města pražského a na Karlově končící. Spirála má jen na území Prahy 56 energetických bodů.

Jen pro připomenutí souvislostí – 8. 3. 1348 vydal Karel IV. zakládající listinu Nového Města pražského a již za dva týdny se konal akt položení základního kamene. Nové kostely se rozprostřely do energetického kříže po celé ploše Nového Města, Karel IV. totiž považoval zakládání kostelů za jednu ze svých předních povinností, související s energetizací nového městského prostoru, vytvářeného jako kopie jeruzalémských ulic (proto Prahu nazýval nejen on, ale i další esoteričtí zasvěcenci Novým Jeruzalémem). Jak víme, svědčí o tom i to, že z azorské (atlantské) hory Monte Pico, zásadně ovlivňující energetické toky Evropou, je jedna linie vedená do Jeruzaléma a druhá do Prahy, na místo „Žiži“ vedle Svantovítovy katedrály na Pražském hradě. Navíc Praha je spojená s Jeruzalémem energetickou linií, kterou posilovali i přemyslovští vladaři stavbou rotund na dřívějších „pohanských“ svatyních. Tato linie končí v dnešní kapli sv. Václava ve Svantovítském chrámu. Energie spojená se svátkem zimního Slunovratu spojuje všechny pražské dochované (i nedochované) rotundy, umístěné v této přímce, a přichází na dnešní území ČR k první rotundě ve Znojmě, zasvěcené P. Marii a sv. Kateřině i prvním přemyslovským panovníkům. Není lepšího důkazu dávných esoterních znalostí. Ostatně jak asi všichni dobře víte, každoročně tuto linii aktivujeme s vycházejícím Sluncem 21.12.

Pro laiky zajímavostí a pro druidy samozřejmostí související s energetizací nově budovaného Nového Města pražského je, že pět novoměstských kostelů tvoří svým umístěním kříž. Svislým břevnem – souběžně s Vltavou – tohoto pomyslného kříže je spojnice kostela sv. Kateřiny, sv. Apolináře a kostela P. Marie Na Slupi/Na Trávníčku, vedoucí přibližně od severu k jihu. Protažením této osy ještě o několik set metrů přes údolí se připojí také vyšehradský chrám sv. Petra a Pavla (který Karel IV. ve stejnou dobu nechal zásadně přestavět a posunout, při zachování původního energetického bodu). Osy kříže se protínají u sv. Apolináře, přičemž západovýchodní je vymezena kostelem P. Marie a slovanských patronů kláštera Na Slovanech a kostelem P. Marie a Karla Velikého na Karlově. Záměrnost tohoto uspořádání podporuje i skutečnost, že oba kostely západo-východní osy byly původně postaveny bez věží, kostely vytyčující svislé břevno mají věže stejného typu – dole hranolovitý tvar, který nahoře přechází v osmiúhelník (další poznávací znamení aktivní a v pravý okamžik rituálně aktivované soustavy – také Karlovský kostel je postaven na osmiúhelníkovém základě).

Nejvýraznější dominantou Nového Města a celé magické „křížové sestavy“ byl a je právě Karlov – objekt založený Karlem IV. 13. 9. 1350 na nejvyšším místě vznikajícího města, na návrší strmě spadajícím do údolí potoka Botiče. Zde vznikl v souladu s panovníkovým přáním klášter augustiniánů-kanovníků s chrámem zasvěceném Panně Marii a Karlu Velikému. Panovník chtěl, aby i tato nejodlehlejší část Nového města byla založením nového kláštera oživena a zalidněna a především přivést lid na významné energetické místo. Kostel je nejen na svou dobu dílem i stavebně nesmírně originálním. Proč nebyl kostel Panny Marie a Karla Velikého založen jako podélný, jak bylo ve středověku pravidlem, ale ve tvaru oktogonu (osmiúhelníku) je otázkou jen pro nezasvěcené.
Stavba je na dvou silových bodech, první je ve středu kruhové lodě. Je ve středu křížové a kruhové zóny, která je totožná s obvodem kostela. Síla místa je velká a při obřadu (tj. aktivací čtyř dalších míst na křížové zóně – „pod okny“) otevírala spojnici s duchovním prostorem. Ta však sloužila i jako komunikační s bytostmi z jiných oblastí kosmu. Zaznamenaná návštěva tohoto druhu je kolem roku 1350, kdy byla stavba kostela zahájena. Druhé silové místo je průsečíkem městských linií, je na okraji presbytáře, pod vrcholem menší klenby. Je zde významná zemská složka, která dosahuje vysoce nadprůměrné hodnoty. Tím je i vertikální silová a komunikační složka obrácena směrem k vědomí Země. Důležitá je i informace, že tento bod byl lidmi využíván již daleko dříve, jako svatyně komunikace s Matkou Zemí. Jde tedy o jeden z výjimečných příkladů sakrálních míst, která v sobě obsahují dvě velmi blízká komunikační centra, ale orientovaná opačně, mající z duchovního a životního hlediska smysl. To, že bod obrácený vzhůru k Duchu byl upraven později a byl aktivní i ve středověku, dává jasnou informaci o Karlovi IV. jako druidovi.
Kolegové druidé a příznivci krajiny, Prahy i české země, těšíme se s vámi na setkání při společné prohlídce energetických bodů pražské Spirály a aktivaci Novoměstského energetického kříže 18. 3. 2018. Začínáme ve 14 hodin před kostelem P. Marie a Karla Velikého na Karlově. Děkujeme za vaši pomoc.
KRUH21, zapsaný spolek druidů ČR

Publikováno v Nezařazené
Datum
18.03.2018