Karlův_mostPřátelé a kolegové,

rádi bychom vás jménem spolku druidů ČR KRUH21 pozvali ke dvěma naprosto unikátním rituálům v centru Prahy v neděli 1. listopadu 2015, mimořádného energetického dne, kdy nastává prolnutí minulosti, přítomnosti i budoucnosti, a který tyto rituály nejen umožní, ale také umocní.

První z nich probíhal v Praze možná už před 10 000 let, a zřejmě i umožnil založení tohoto centra v srdci Evropy. Jedná se o ženský a mužský rituál na dvou kdysi posvátných místech na protilehlých březích Vltavy, v dávném i dnešním centru města. Následné spojení dvou nezávisle vygenerovaných energií přes Vltavu, mužské a ženské, pomohlo oživit budoucí město, jehož sláva hvězd se bude dotýkat, jak praví známé proroctví. Je to energie zrození, a to nejen města, ale i ducha národa, což naše momentální doba opět tolik potřebuje. Tento rituál byl v určitých dobách v synchronicitě s vesmírným plánem pravidelně opakován. Obě místa spojuje dodnes silná energetická linie.

Druhý rituál, kterým budeme pokračovat, se týká opětné energetizace Karlova mostu a navázání na původní záměr jeho zakladatele, císaře Karla IV. Vrátíme do mostu energii, o kterou během staletí přicházel, konečnou ranou pro něj byla poslední rekonstrukce. Zaktivujeme jednotlivé pilíře, které stojí na kulatých „zvánovických“ kamenech, aby vytvářely další energetický náboj ve spolupráci s tekoucí vodou, a roztáhneme tuto vysokou energii v linii celého mostu. To pak umožní její následné vějířovité rozšíření na obě dvě strany vltavských břehů. Svůj vliv to bude mít, tak jak to Karel IV. zamýšlel, i na všechny po mostě procházející.

Setkání začne v neděli 1. listopadu v 10 hodin na Křížovnickém náměstí u sochy Karla IV., vedle Staroměstské věže Karlova mostu.

Za spolek druidů ČR se těší

Zbyněk Aladin

P.S. Tuto pozvánku klidně přepošlete i svým přátelům, kteří mají zkušenosti z práce s krajinou.