Pod Vintířovou skálou
Očistný déšť

V loňském roce jsme 12.srpna zahájili cestu po stopách ctihodného mistra Vintíře a doputovali jsme do Blatné. K putování nás inspirovalo setkávání se se ctihodným mistrem Vintířem při absolvování školy krajinné energie Zbyňka Aladina. Trasu jsme převzali z www.dva.cz, kde je již vyznačená Vintířova stezka.
V letošním roce naše cesta začala 4.srpna. Pouť zahájilo 21 poutníků v Prášilech u kostela sv.Prokopa, naše cesta pokračovala přes Vintířovu skálu do Dobré vody.

V Blatné jsme pak navázali na loňskou trasu tak, abychom v sobotu 11.8.2018 přišli do Prahy, do Břevnovského kláštera.

 

Vintířova motyčka

Cesta z Blatné již není značena jako Vintířova stezka a tak typický znak putování – motyčka, nás v tomto roce nedoprovázel. Naše cesta byla ukončena v den, kdy se rodil měsíc ve znamení Lva, ve znamení rodící se osobnosti.

Záměrem našeho putování bylo… „Nechť je tato pouť ku prospěchu naší země, celého našeho národa, každého jednoho z nás. Nechť přispěje k naší duchovní cestě a naší transformaci“.  Náš záměr si můžete poslechnou, tak jak jsme ho zachytili při ukončení našeho putování. 1080_24_3.19_Aug132018
Každý kdo se pouti zúčastnil a propojil se s duchem a odkazem Mistra Vintíře sám v sobě prožívá změnu.

Originální náhrobek sv. Vintíře v kostele sv. Markéty v břevnovském klášteře
Románská krypta kostela sv.Markéty na Břevnově

Poselství Mistra Vintíře bylo každému z nás předané prostřednictvím energie na Vintířově skále, nebo jako odkaz při závěrečné prohlídce románské krypty kostela sv.Markéty na Břevnově. Závěrečné rozloučení s putováním a s poděkováním mistru Vintířovi za jeho podporu a doprovod proběhlo v kruhu 21 poutníků.
Velký dík patří každému, kdo se k nám připojil a podpořil záměr pouti a putování, velký dík patří Míle, Marušce, Danovi a Jirkovi, kteří prošli celou trasu od Niederaltaichu až do Břevnova.

Jak bude cesta pokračovat příští rok je na nás, na našem rozhodnutí. Můžeme naplnit náš záměr a označit Vintířovu stezku z Blatné dál do Prahy a nebo putovat krajinou s pocitem sounáležitosti a s úctou k životu.

 

Za www.druidicz  Zdena Živa

Momentky z pouti
Momentky z pouti
Momentky z pouti
Momentky z pouti
Momentky z pouti
Momentky z pouti
Momentky z pouti
Momentky z pouti