Svatováclavská rotunda na pražské Malé Straně patří mezi unikátní památky nejen v rámci Čech, ale celé Evropy. Plných 376 let byla ztracena. Ke znovuobjevení zbytků cenné stavby došlo před dvanácti lety v rámci rekonstrukce budovy bývalého Jezuitského profesního domu. Záchrana a zpřístupnění rotundy sv. Václava je oficiálním projektem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Starobylý kostelík je jedním z nejstarších svědků křesťanských kořenů našeho národa, svatováclavské úcty a s ní i počátků českého národního uvědomění.První dochovaná zmínka o místě pochází z poloviny 11. století, z Vavřinecké legendy: při převozu těla svatého Václava se prý na tomto místě koně zastavili a odmítli jít dál. Cestu uvolnila až kající modlitba shromážděného zástupu v čele s bratrovrahem Boleslavem.. Podle legendy z poloviny 13. století se vznik sakrální stavby pojí se zázrakem při převozu těla sv. Václava ze Staré Boleslavi na Pražský hrad. Ve chvíli, kdy procházel průvod se světcovým tělem okolo vězení, byli vězni božskou mocí zbaveni okovů a vyvedeni ze žaláře.

Rotunda v průběhu věků sdílela osudy Menšího Města Pražského. Sloužila jako skladiště, prošla přestavbami a byla posléze jezuity od základů stržena. Akce na rekonstrukci památky a její zpřístupnění veřejnosti pokračují už od roku 2004.

Finanční dary jsou určeny na úhradu zbývajících nákladů na realizaci projektu a na jeho udržitelnost. Řada členů druidského společenství už přispěla. Přijdete se i vy! Další informace najdete na stránce www.nase-rotunda.cz.