První písemná zmínka o Týnci pochází z roku 1115. Procházela tudy kupecká cesta – Královská cesta – Via regia. Toto území bylo osídleno již v prehistorii. Jedním k významným archeologickým nálezům patří i bronzová spona římského provincionálního tvaru s ornamenty.

Klášter zde založila Anežka Přemyslovna dcera krále Přemysla Otakara I. Některé prameny uvádějí, že je zde i pohřbená.

Místo má léčivé účinky za kterými se sem sjíždějí lidé z širokého dalekého okolí.

Zdejší konvent snad založil kolem roku 1280 Plichta ze Žerotína. V roce 1382 klášter vyhořel a řád přistoupil k nové výstavbě, především kostela. Za husitských válek (1410) byla stavba kostela přerušena a následně byl klášter poškozen (1419). V roce 1420 se sem přestěhovaly klarisky z pražského Anežského kláštera. V roce 1548 (podle letopočtu nad vstupním portálem) vznikla na místě starší klauzury nová budova. Další škody utrpěl klášter za třicetileté války a v roce 1783 byl definitivně zrušen.
Na čtvercovou trojlodní síň konventního chrámu navazuje dlouhý sedmiboký presbytář členěný čtyřmi pilíři. Podle všeho se na výstavbě nedokončeného kostela podílela huť Petra Parléře. Tribuna jeptišek byla zřejmě v západní části kostela. Výrazný jižní portál nese podobné znaky jako severní portál pražského Týnského chrámu a jižní portál Svatovítské katedrály. Do jihovýchodního rohu lodi je dnes vestavěna barokní zvonice z roku 1744.
Ivka (P. Vlček, P. Sommer, D. Foltýn: Encyklopedie českých klášterů, Libri, Praha, 1998).


panensky-tynec-9

panensky-tynec-8

panensky-tynec-7

panensky-tynec-6

panensky-tynec-5

panensky-tynec-4

panensky-tynec-3

panensky-tynec-2

panensky-tynec-1

Autor Míša M.
GPS (K21) 50.2948781N, 13.9194200E
Oblast Ústecký kraj
Typ místa Klášter