Energetický Okruh středními Čechami

Středová (hlavní) linie

O01 Zvánovice
O01 Zvánovice
O02 Kovářovice
O02 Kovářovice
O03 Grybla
O03 Grybla
O04 Medník
O04 Medník
O05 Bojanovice
O05 Bojanovice
O06 Skalka
O06 Skalka
O07 Svinaře
O07 Svinaře
O08 Liteň
O08 Liteň
O09 Strážiště
O09 Strážiště
O10 Tobolský vrch
O10 Tobolský vrch
O11 Na Koledníku
O11 Na Koledníku
O12 Beroun – Městské sady
O12 Beroun – Městské sady
O13 Beroun – kaple
O13 Beroun – kaple
O14 Kluk
O14 Kluk
O15 Hradecký kopec
O15 Hradecký kopec
O16 Vysoký vrch
O16 Vysoký vrch
O17 Vinohrádek u Kyšice
O17 Vinohrádek u Kyšice
O18 Kladno – bažantnice
O18 Kladno – bažantnice
O19 Budeč
O19 Budeč
O20 Rusavky
O20 Rusavky
O21 Dolany
O21 Dolany
O22 Kopeč
O22 Kopeč
O23 Mlékojedy
O23 Mlékojedy
O24 Nedomice
O24 Nedomice
O25 Skorkov
O25 Skorkov
O26 Stará Lysá
O26 Stará Lysá
O27 Lysá n. Labem
O27 Lysá n. Labem
O28 Ostrá
O28 Ostrá
O29 Kersko
O29 Kersko
O30 Klučov
O30 Klučov
O31 Bylany
O31 Bylany
O32 Syneč
O32 Syneč
O33 Svatbín
O33 Svatbín
O34 Aldašín
O34 Aldašín

Ženská linie

O04 Medník
O04 Medník
O07Ž Koda
O07Ž Koda
O15 Hradecký kopec
O15 Hradecký kopec

Mužská linie

O04 Medník
O04 Medník
O08M Aksamitová brána
O08M Aksamitová brána
O15 Hradecký kopec
O15 Hradecký kopec

Tětivy energetického Okruhu středními Čechami

Středová (hlavní) tětivová linie

T01 Libomyšl
T04 Tobolka - křižovatka
T07 Dušníky - mohyla
T08 Šárka - Dračí skála

Ženská tětivová linie

T01 Libomyšl
T04Ž Koda
T07 Dušníky - mohyla

Mužská tětivová linie

T01 Libomyšl
T03M Kotýz - Axamit. brána

Energetický systém - Spirála

S08 Šárka
S08 Šárka
S09 Gabrielka
S09 Gabrielka
S10 Šatovka
S10 Šatovka
S11 Vyhlídka za plotem
S11 Vyhlídka za plotem
S12 U Sedmíka
S12 U Sedmíka
S13 Velká Skála
S13 Velká Skála
S14 Srnkovka
S14 Srnkovka
S15 Hercovka
S15 Hercovka
S16 Bulovka
S16 Bulovka
S17 Korábka
S17 Korábka
S18 Rokytka
S18 Rokytka
S19 Vlakovka
S19 Vlakovka
S20 Ulitka
S20 Ulitka
S21 Vrbovka
S21 Vrbovka
S22 Tisovka
S22 Tisovka
S23 Kubáňka
S23 Kubáňka
S24 Bohdalka
S24 Bohdalka
S25 Michelka
S25 Michelka
S26 Školka
S26 Školka
S27 Pankrácka
S27 Pankrácka
S28 Kafka
S28 Kafka
S29 Císařka
S29 Císařka
S30 Koulka
S30 Koulka
S31 Pavěnka
S31 Pavěnka
S32 Andělka
S32 Andělka
S33 Porthaimka
S33 Porthaimka
S34 Žofinka
S34 Žofinka
S35 Karlovka
S35 Karlovka
S36 Muzejka
S36 Muzejka
S37 Vinohradka
S37 Vinohradka
S38 Kleovka
S38 Kleovka
S39 Botička
S39 Botička
S40 Fidlovačka
S40 Fidlovačka
S41 Bělka
S41 Bělka
S42 Ostrčilka
S42 Ostrčilka
S43 Lenoška
S43 Lenoška
S44 Žabka
S44 Žabka
S45 Apolinářka
S45 Apolinářka
S46 Legerka
S46 Legerka
S47 Jahůdka
S47 Jahůdka
S48 Jasmínka
S48 Jasmínka
S49 Folimanka
S49 Folimanka
S50 Vilenka
S50 Vilenka
S51 Fontánka
S51 Fontánka
S52 Bastionka
S52 Bastionka
S53 Korunka
S53 Korunka
S54 Jasanka
S54 Jasanka
S55 Ztracenka
S55 Ztracenka