Můžeme s naprostou jednoduchostí říci, že počátky Magie můžeme hledat přímo v počátku všeho stvořeného. Zákony a procesy formující naši existenci jsou naprosto totožné se zákony vysoké Magie aneb zde zcela jistě a pravdivě platí zákon analogií, který je jedním z nejvyšších zákonů, se kterým se na cestě Magie můžeme potkat. Ruku v ruce s poznáním Magie přichází i poznání celého vesmíru a jeho fungování.

Vše stvořené je poznatelné skrze naše nitro, protože každý z nás je miniaturní částicí velkého vesmírného hologramu. V každé části se zrcadlí celek. I přesto, že je náš vesmír poznatelný, tak nikdy pro nás paradoxně nezůstane bez tajemství a kouzelného nádechu. Všechny procesy, které se odehrávají ve vesmíru, jsou totožné s procesy odehrávající se v lidské bytosti, protože člověk je měřítkem všeho.

V genetickém kódu člověka je Stvořitelem uložený jakýsi hlavní a univerzální klíč k pochopení všeho a to především k pochopení našeho hlavního tvůrčího principu, bez kterého by veškeré jsoucno postrádalo smysl. Tento tvůrčí princip je podstatou vysoké Magie. Člověk se připodobňuje Stvořiteli a pozvedá svého ducha do vyšších sfér několika hlavními způsoby. Jeden z nich je to, jak milujeme. Tím jak ze sebe vyzařujeme frekvence Lásky, se připodobňujeme vyšším sférám a principům Bytí. Kvalita toho, jak jsme schopni milovat bytosti, věci a celý vesmír kolem nás, je zásadním kritériem pro postup na cestě k dokonal osti. Dalším způsobem, jak se člověk připodobňuje vyšším úrovním a tím s nimi začíná rezonovat, je to, jak tvoříme. Objevení vlastního tvůrčího potenciálu je Alfou a Omegou magického učení. Mág umí vycítit pohyb tvůrčích energií ve vesmíru a propojit je se svoji osobní tvůrčí sílou. Tím se stává součástí velkého vesmírného procesu a podílí se na vytvoření a poznání velikého díla, které je Svatým grálem Magie.

Dalším nanejvýš důležitým principem vysoké Magie je princip syntézy polarit. Pouze vymaněním se z protichůdných vesmírných pohybů energií a následným jejich ovládnutím se můžeme stát Mistry vlastní existence. Adept vysoké Magie používá obě mozkové hemisféry a využívá plného potenciálu každé z nich. Největší kouzla vesmíru jdou vysvětlit pomocí velké vědy a velká věda je zároveň největším kouzlem vesmíru. Takto splývají polarity do sebe a jejich potenciál se násobí. Práce s polaritami je jedním z největších mystérií Magických nauk.

Magie je o hledání a nalezení jediného vzorce fungování všeho a o následném užití tohoto vzorce v praxi, která je v harmonii s vůlí Stvořitele, která je zase v harmonii s vůlí tvůrců vyšších světů a tak dále. Praxe vysoké Magie nám dovoluje osvojit si vhled do nejkrásnějších a nejposvátnějších prostorů veškerenstva, kde jsme schopni spatřit pohyby a stálost té jediné a nejkrásnější energie, kterou je Láska. Tento vhled je opravdovým darem pro každého, kdo se vydal cestou Magie.

Tento text je pouze krátkým zábleskem toho, čím ve skutečnosti vysoká Magie je, protože většina zážitků s ní je nesdělitelná. Základním předpokladem pro nastoupení na cestu hledání dokonalosti jsou charakterové vlastnosti jako silná vůle, trpělivost, mravnost, mlčení, pokora a další. Pokud se rozhodnete nastoupit na tuto jedinečnou cestu, na které již paradoxně jste, nechť je Vám brána prvního Zasvěcení otevřená. Potřebné informaci a lidi za vámi přijdou ve správný čas a na správném místě.

Vítejte ve světě Magie!

Denis Cevan

IMG_20160511_234734