HfovZq8udMmIbSTQJN2ziBc1dIQNlqO05BC7_tzSf7bsTXiLLLTO6AeaidyTphXoLrKh9Jg 133tZjqBjzt7UNfPyMSziBc1dIRgxhRhkiaWKkCKLhC4Pt96LLTO6AeaidyTphXoLrKh9Jg 2UFRmhP_y3GFBYNhsk5vvNvhwNhVDwTAiIVVFtt8_kmAotDAePiCPLvOPRBH2skc4uZVKGw

V sobotu 14. května 2016 úspěšně proběhla akce, která se stala jedním z letošních vrcholů energetické práce v evropském prostoru. Zúčastnilo se jí takřka devadesát nadšenců z celé České republiky.

Cílem akce bylo uctění památku Karla IV. – panovníka, díky němuž bylo založeno (nejen v Praze) mnoho významných staveb. Mnohé z nich přesáhly svým významem panovníkovu dobu a stojí – a plní svůj účel – dodnes.

Členové spolku Kruh 21 pracovali na přípravách na akci na Karlově náměstí v Praze několik měsíců. Postupně připravovali terén a vymýšleli ten nejvhodnější postup prací. Měli velkou podporu ze strany jemně hmotných, astrálních, duchovních bytostí a energií. Během akce samotné pak bylo Karlovo náměstí vyčištěno od negativní energie a byla aktivována (zesílena) linie spojující obě jeho rozdělené části. Během akce se to po celém náměstí jen hemžilo jemně hmotnými bytostmi… Obzvláště těch temných tam bylo dost a dvojice zajišťující ochranu tak měla plné ruce práce. A stejně jako v pohádkách, i tady všechno dobře dopadlo.

Na závěr byl v astrálním prostoru vystavěn nový chrám na místě původní, dnes už zmizelé Kaple Božího těla. Ta stála v dnešním prostoru tramvajového kolejiště a fungovala jako centrum dění až do roku 1790, kdy byla uzavřena a po dražbě zbořena až do základů. Pak ovládli celé náměstí jezuité, kteří svými energetickými manipulacemi usilovali o podrobení lidských duší stovky let – až do našeho sobotního vyčistění. Určitě ještě neřekli poslední slovo. Uvidíme, co temné síly zase vymyslí na zesílení moci nad svými ovečkami.

Kaple znovu stojí a posiluje energie místa. Obnoveny budou pro blaho a dobro českého národa i magické ochrany původních mágů a čarodějů Karla IV. Už nyní s radostí v srdci začínáme plánovat II. etapu práce na Karlově náměstí. Půjde o finální dočištění Karlova náměstí od negativních energií.

Děkujeme všem zúčastněným za pomoc a těšíme se na další shledání.