S přáteli, se kterými se zajímáme o krajinné energie, jsme navštívili polskou horu Sleza, která leží kousek od česko-polských hranic. Cesty se zúčastnili lidé ze skupiny, která se zabývá studiem krajinných energií a práce s ní v různých tradicích, jako je keltská, slovanská atd. Jan Kroča spolu se Zdenou Matoušovou Skálovou a Hanou Fedorou zorganizovali cestu a skupinu podpořili také vysoký zasvěcenec a druid Zbyněk Aladin Kostrhun a mayský šaman Zdeněk Ordelt, kteří se zabývají prací s energií v různých tradicích, které jsme zmínili a nejen v nich.

Cesta na horu Sleza měla svůj originální průběh a skupina se společně dostávala do hlubšího kontaktu s duchem hory a míst síly, které se na pouti objevili. Mimo všechny zážitky, které byly i transformační a vibrační, do popředí vstoupil objev významu sochy, která pochází ze slovanských dob a její význam úplně jasný nebyl. Tato socha, která stojí v polovině hory, je postava, která drží v ruce velikou rybu a napravo vedle ní je medvěd, který jí by ji jakoby doprovázel. Mimo ostatní významy se Zdeňku Ordeltovi vybavila pověst o bohyni Mokoš, která byla v plodném kontaktu s rybou v jezeru a poté, na jeho břehu, jako bohyně „matka země“ porodila živé bytosti na břehu jezera, která daly vzniknout světu lidí a zvířat. Účastníci cesty se shodli, že to je význam, který socha vyjadřuje a vzbudilo to velikou radost. Vždyť jde o objev sochy mytické bytosti, slovanské bohyně matky země. Tyto sochy jsou velice vzácné, jsou posledními pojítky tohoto typu s našimi slovanskými předky. Jejich vzácnost je tedy veliká.

Na cestě byly udělány příjemné a velice hluboké práce s místními silami a dokonce byl nalezen přírodní kámen s prohlubní pro dary silám přírody. Zbyněk Aladin Kostrhun nám zase ukázal místa, kde se na cestě objevily energetická působení různých bytostí a polí hory. Putování jsme zakončili společným rituálem, kde jsme procítili napojení posvátné hory Sléza na naše pohoří Krkonoš, i dále a také poděkovali za toto nádherné putování.

Uvědomili jsme si hluboký duchovní odkaz tohoto místa, který sahá hluboko do kořenů naší kultury. Společně jsme procítili napojení tohoto severního energetického bodu, který patří nejen do slovanského světa a je propojen s krajinou energií v česko-polském poli.

Díky organizátorům za pěkně připravenou akci.

Zdeněk Ordelt